Palaa kohteeseen Halsua-info

Tietosuoja

Tietosuojavastaava

Eija Aksela, puh. 040 680 2225
sähköposti: eija.aksela(at)halsua,fi

Tietosuojaselosteet (yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja)

Sivulle kootaan henkilötietolain mukaiset Halsuan kunnan rekisteriselosteet. Selosteita kartutetaan koko ajan.

Henkilötietolain mukaisesti henkilölle on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan kirjataan johonkin henkilörekisteriin. Henkilötietoja ovat muun muassa nimi- ja osoitetiedot. Lisäksi rekisteröidylle on kerrottava henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä rekisteröidyn oikeuksista.

Kukin palvelualue vastaa omien tietosuojaselosteidensa oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.

Asuntotoimi

Vuokra-asuntojen asukasrekisteriseloste

Yleishallinto

Kokoussovelluksen tietosuojaseloste

Laskutus- ja toimittajarekisteriseloste

Palkka- ja henkilöstöhallinnon rekisteriseloste

Sidonnaisuusrekisteriseloste

Työajanhallintarekisteriseloste

Rakennus- ja ympäristötoimi

Rakennusluparekisteriseloste

Rakennusrekisteriseloste

Ympäristönsuojelun kohde- ja valvontarekisteriseloste

Halsuan Vesi Oy
Vesi- ja jätevesirekisteriseloste

Halsuan Energia Oy
Lämpöliittymärekisteriseloste

Halsuan sivistystoimi
Oppilastietorekisteriseloste

Koulukuvarekisteriseloste

Tallentavan kameravalvontarekisteriseloste

Työnajanhallintatietorekisteriseloste