Kunnossapitoavustukset

Halsuan rakennus- ja ympäristölautakunta myöntää vuosittain avustusta yksityisteiden kunnossapitomenoihin.

Avustusta yksityisteiden kunnossapitomenoihin voidaan myöntää niille pysyvän asutuksen pääsyteille, joille on perustettu tiekunta. Vuonna 2024 avustushakemusten viimeinen jättöaika oli 13.5. Seuravan kerran avustuksia tarjotaan haettavaksi vuoden 2025 keväällä.

Kunnan avustusten ehtona on, että tiekunnan tiedot ovat ajan tasalla Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä ja kansallisessa tietojärjestelmässä Digiroadissa. (Uusi yksityistielaki 1.1.2019)

Avustushakemus tehdään Yksityistien kunnossapitoavustuslomakkeelle, johon tulee liittää jäljennös edellisen vuoden tilinpäätöksestä.

Avustushakemuslomakkeen pääset täyttämään sähköisesti tästä.
Avustushakemuslomake on tulostettavissa: kunnossapitoavustuslomake

Toimita paperinen hakemus:

  • sähköpostilla osoitteella tekninen@halsua.fi
  • postitse osoitteella Halsuan kunta, Tekninen toimi, Kauppisentie 5, 69510 HALSUA
  • toimittamalla kunnanvirastolle

Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Hyväksyttävät kunnossapitomenot

Yksityistien kunnossapidon avustuksen perusteena ovat tiekunnan edellisen tilikauden hyväksyttävät menot, esimerkiksi

  • auraus- ja hiekoituskulut
  • sorastus-, lanaus- ja pölynsidontakulut
  • vesakontorjunta, liikennemerkkien kunnossapito
  • tienhoitokaluston korjausmenot
  • tietoimituskustannukset
  • hallinnolliset kustannukset ja lainakulut.