Löytöeläinten talteenotto

Eläinsuojelulaki 15 §
Kunnan on huolehdittava alueellaan irrallaan tavattujen ja talteenotettujen koirien ja kissojen sekä muiden vastaavien pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten tilapäisen hoidon järjestämisestä.
Talteenotettua eläintä on säilytettävä vähintään 15 päivän ajan, minkä jälkeen kunnalla on oikeus myydä, muutoin luovuttaa tai lopettaa eläin.
Kunnalla on oikeus periä eläimen omistajalta tai haltijalta korvaus eläimen talteenotosta, hoidosta ja mahdollisesta lopettamisesta aiheutuneista kustannuksista.
Jos poliisille on tehty metsästyslain (615/93) 55 §:ssä tarkoitettu ilmoitus koiran talteenotosta, tulee poliisin ilmoittaa talteenotosta kunnan löytöeläinten talteenottopaikkaan.

1.1.2022 alkaen Halsuan löytöeläinten talteenottopaikkana toimii
Aasitila Sirius /
Siru Anu Lahti ja Toni Laasasenaho
Tynkkisentie 104, 69510 Halsua
Puh. 045 893 2460
Facebook Löytöeläimet Karvapallo

Koirien rekisteröintipakko vuodesta 2023 alkaen
Kaikki koirat, myös sekarotuiset, tulee tunnistusmerkitä ja ilmoittaa valtakunnalliseen Ruokaviraston koirarekisteriin.
Maa- ja metsätalousministeriön asetus koirien… 1/2021 – Säädökset alkuperäisinä – FINLEX ®

Linkit Ylen uutisiin asiasta
Koiraihmisille napsahtaa lisälasku: kaikki koirat, myös sekarotuiset on sirutettava ja ilmoitettava valtion koiratietokantaan
Koirien rekisteröintipakko alkaa – tätä se tarkoittaa koiranomistajille | Yle Uutiset