Pohjavesialueet

Pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutokset astuivat voimaan 21.12.2020.

Pohjavesialueen nimeä (alla) näpäyttämällä avautuu kyseisen alueen kartta lähemmin tarkasteltavaksi.
Halsua yleiskartta,
Isoharju,
Isoneva,
Kalettomanharju,
Kanala,
Liedes,
Sirkkasenkangas,
Ylikylä