Hankintaohje

Kunnanvaltuusto on 5.5.2022 hyväksynyt hankintaohjeen hankintamenettelyn yhtenäistämiseksi. Tätä käytetään tavaroiden hankinnan lisäksi palveluiden ja erilaisten asiantuntijapalveluiden hankintaan sekä rakennusurakoiden toteuttamiseen. Ohje tuli voimaan 1.6.2022.

Hankintaohje (word)
Hankintaohje (pdf)