Palaa kohteeseen Hallinto

Kuulutukset

27.5.2020 Rakennuslupapäätökset, lupanrot 2020/8-10
26.5.2020 Eläinsuojan ilmoitusmenettelyn vireilläolo
15.5.2020 Kunnanvaltuusto asialista 20.5.2020
14.5.2020 Kunnossapitoavustukset yksityisteille
9.5.2020  Lautakuntien kokoukset, päivitetty
8.5.2020  Kunnanhallitus asialista 13.5.2020
9.4.2020  Kunnanhallitus asialista 15.4.2020
2.4.2020  Kuulutus_yhteysviranomaisen_lausunto_tuulivoimapuiston_YVA-selostuksesta
Yhteysviranomaisen_lausunto_tuulivoimapuiston YVA-selostuksesta
Liite_lausunnot_asiantuntijakommentit_mielipiteet
30.3.2020 Kunnanhallitus asialista 31.3.2020
25.3.2020 Asevelvollisten kutsunnat
13.3.2020 Kunnanhallitus asialista 18.3.2020
28.2.2020 Rakennuslupapäätökset lupanrot 2020/1-5 ja 7
27.2.2020 Rakennuslupapäätös lupanro 2020/6
27.2.2020 Eläinsuojan rakentamisen Ymp.slu-lain muk. ilmoitus
7.2.2020 Polttonesteiden jakeluaseman ympäristölupa
27.2.2020 Rakennusjärjestyksen ehdotusvaiheen kuulutus
Rakennusjärjestysluonnos
14.2.2020 Kunnanhallitus asialista 19.2.2020
12.2.2020 Kirjanpitäjän toimi
31.1.2020 Tuntiopettajan toimi
31.1.2020 Rehtorin virka
30.1.2020  Tynkkisentien yksityistien vuosikokousptk
30.1.2020  Eläinsuojan ilmoitusmenettelyn vireilläolo (korjaus)
21.1.2020  Halsuanjärven osayleiskaavan voimaantulo
17.1.2020  Kunnanhallitus asialista 21.1.2020
15.1.2020  Polttonesteiden jakeluaseman ympäristöluvan vireilläolo, Ullavan Huolto Oy
15.1.2020  Lautakuntien kokoukset 2020 päivitetty 30.1.2020
15.1.2020  Eläinsuojan ilmoitusmenettelyn vireilläolo
20.12.2019 Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus
20.12.2019 Halsuanjärven osayleiskaavan hyväksyminen
10.12.2019 Honkakankaan ja Kanniston tuulivoimapuistojen yleiskaavojen valmisteluvaiheen aineistot
Tuulivoimapuistojen selostus valmisteluvaiheet
Honkakangas yleiskaava
Kannisto yleiskaava
Liite 1a. Honkakankaan YK osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 1b. Kanniston YK osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 2. Näkymäalalyysi ja havainnekuvat
Liite 3. Arkeologiset inventoinnit
Liite 4. Luontoselvitys
Liite 5. Melu- ja varjostusmallinnus
Liite 6. Natura-arviointi 2019
10.12.2019 YVA-Kuulutus
4.12.2019 Kunnanvaltuusto asialista 12.12.2019
4.12.2019 Kunnanhallitus asialista 5.12.2019
4.12.2019 Kunnanhallitus asialista 4.12.2019
29.11.2019 Kunnanhallitus asialista 3.12.2019
15.11.2019 Kunnanhallitus asialista 20.11.2019
12.11.2019 Kunnanvaltuusto asialista 14.11.2019
23.10.2019 Kunnanhallitus asialista 22.10.2019
16.9.2019 Rakennuslupapäätökset §§ 10-17
13.9.2019 Kunnanhallitus asialista 18.9.2019
2.9.2019 Lautakuntien kokoukset, päivitetty
9.8.2019 Kunnanhallitus asialista 14.8.2019
5.8.2019 Koulutyö alkaa to 8.8. klo 8.25
5.8.2019 Korpelan Voiman kuntayhtymän ylimääräisen yhtiökokouksen ptk
4.7.2019  Rakennuslupapäätökset §§ 5-9
4.7.2019  Halsuanjärven osayleiskaavan ehdotusvaiheen kuulutus     
Halsuanjärven oyk-ehdotus, kartta
Halsuanjärven oyk-ehdotus, vastineet
Halsuanjärven oyk-ehdotus, selostus
Liite 1. Edullisuusvyöhykekartta
Liite 2 Rakennusinventointi
Liite 3. Emätilaselvityskartta ja taulukko
Liite 4. Luontoselvitys
Liite 5. Arkeologinen inventointi
Liite 6. Arkeologinen inventointi, korjaus
Liite 7. Viitasammakko- ja Liito-oravaselvitys
20.6.2019 Kunnanhallitus asialista 20.6.2019
14.6.2019 Kunnanhallitus asialista 19.6.2019
14.6.2019 ELYn päätös luonnonsuojelualueen perustamisesta
13.6.2019 Kunnanvaltuusto asialista 19.6.2019
13.6.2019 Keskustan asemakaavan muutokset ja laajennus
7.6.2019  Kunnanhallitus asialista 12.6.2019
17.5.2019 Tuohimaan metsätien ptk
10.5.2019 Kalastuskunnan pöytäkirja
10.5.2019 Kunnanhallitus asialista 13.5.2019
2.5.2019  Hämähäkkityöryhmälle tutkimuslupa
2.5.2019  Kunnossapitoavutukset yksityisteiden tiekunnille
30.4.2019 Tuohimaan metsätien maksuunpanoluettelo 2019-2022
30.4.2019 Halsuan kunta koulukuljetustarjouspyyntö 2019-2020 
–   koulukuljetusreitit
18.4.2019 Ammattimiehen toimi
15.4.2019 Kunnanvaltuusto 17.4.2019
15.4.2019 Kunnanhallitus 17.4.2019
15.4.2019 Rakennuslupapäätös § 4
3.4.2019  Kanniston tuulivoimapuiston yleiskaavan vireilletulo (päivitetty 5.8.)
3.4.2019  Honkakankaan tuulivoimapuiston yleiskaavan vireilletulo (päivitetty 5.8.)
27.3.2019 Rakennuslupa-, maisematyölupa- ja jatkoaikapäätökset
26.3.2019 Kunnanhallitus asialista 27.3.2019
25.3.2019 Lautakuntien kokoukset, päivitetty
21.3.2019 Kunnanvaltuusto asialista 27.3.2019
15.3.2019 Kunnanhallitus asialista 20.3.2019
15.3.2019 Eduskuntavaalit 2019
12.3.2019 Halsuanjärven osayleiskaava
Halsuanjärven osayleiskaavaluonnos kaavaselostus
Halsuanjärven osayleiskaavaluonnos
Liite 1. Edullisuusvyöhykekartta
Liite 2. Huomionarvoiset rakennukset
Liite 3. Emätilaselvityskartta ja taulukko
Liite 4. Luontoselvitys
Liite 5. Arkeologinen inventointi
1.3.2019   Kunnanhallitus asialista 6.3.2019
27.2.2019 Ympäristölupa, eläinsuojan laajennus, Pulkkinen
15.2.2019 Kunnanhallitus asialista 20.2.2019
11.2.2019 Lautakuntien kokoukset v. 2019
8.2.2019   Asevelvollisten kutsunnat v. 2019
8.2.2019   YIT Rakennus Oyn lunastuslupa 400 kV sähkönsiirtojohtoaluetta varten
23.1.2019 Ammattimiehen toimi
14.1.2019 Ympäristölupahakemuksen vireilletulo
14.1.2019 Kunnanhallituksen asialista 16.1.2019