Palaa kohteeseen Hallinto

Kuulutukset

5.8.2020 Korpelan Voima yhtymäkokousptk 1/2020
7.7.2020 Rakennuslupapäätökset, lupanrot 19 ja 20
2.7.2020 Eläinsuojan ilmoitusmenettelypäätös, navetan purku, uusiminen ja laajennus ja lietesäiliö
YSL 115 §n mukainen eläinsuojan ilmoituspäätös
2.7.2020 Rakennus- ja ympäristölautakunnan rakennuslupapäätös 2020-18
2.7.2020 Tuulivoimapuistojen_yleiskaavaehdotukset
– Honkakankaan ja Kanniston tuulivoimapuistojen kaavaselostus
– Honkakangas
– Kannisto
Liite 1a_Honkakankaan_OAS
Liite 1b_Kanniston_OAS
Liite 2_Valokuvasovitteet ja näkymäalueanalyysi
Liite 3_Arkeologiset inventoinnit
Liite 4_Tuulivoima_Luontoselvitys
Liite 5_Halsua melu- ja varjostusmallinnusten selvitys
Liite 6_Natura-arviointi
Liite 10_Vastineet luonnosvaiheen lausuntoihin ja mielipiteisiin
Liite 11_Yhteysviranomaisen YVAS-lausunnon huomioon ottaminen kaavaehdotusvaiheessa
30.6.2020 AVI, Isonevan (Mörkönevan) turvetuotannon ympäristöluvan lopetus
AVI, päätös
26.6.2020 Kunnanhallitus asialista 29.6.2020
25.6.2020 Rakennuslupapäätös, lupanro 17
22.6.2020 Kunnanvaltuusto asialista 25.6.2020
22.6.2020 Halsuan osakaskalastuskunta,kevätkokouksen pöytäkirja
8.6.2020 Lautakuntien kokoukset, päivitetty
8.6.2020 Kunnanhallitus asialista 10.6.2020
5.6.2020 Rakennuslupapäätös, lupanro 15
3.6.2020 Toimenpidelupapäätös, lupanro 13
1.6.2020  Rakennuksen purkamislupapäätökset, lupanrot 11-12 ja 14
27.5.2020 Rakennuslupapäätökset, lupanrot 8-10
26.5.2020 Eläinsuojan ilmoitusmenettelyn vireilläolo
25.3.2020 Asevelvollisten kutsunnat