Hallinto

Kunnanvirasto

Kauppisentie 5, 69510 Halsua

puhelin 040 680 2211
kiinteistöjen päivystyspuhelin 040 680 2228

sähköposti: halsua.kunta(at)halsua.fi,  etunimi.sukunimi(at)halsua.fi

Kunnanjohtaja Vt. rakennustarkastaja 
Jari Penttilä Antti Tuominiemi
puh. 040 680 2202 puh. 040 680 2220
Talousjohtaja Ympäristösihteeri
Marko Malvisto Pia-Lena Närhi
puh. 040 680 2210 puh. 040 739 3977
Kirjanpitäjä Toimistosihteerit, tekninen
Vesa Ruuska Eija Aksela
puh. 040 680 2207 puh. 040 680 2225
Palkkasihteeri  
Kirsti Sillanpää  
puh. 040 680 2209 Nuorisosihteeri / 4H
Toimistosihteeri/asuntoasiat Timo Marjusaari
Sini Pannula puh. 040 718 3688
puh. 040 680 2208 Päivähoidonjohtaja
Maaseutuasiamies Irma Lindfors
Jussi Karhulahti 040 680 2215 puh. 040 680 2216

Kokoontumistilojen vuokrat

Tuulivoimahankkeet

Honkakankaan ja Kanniston tuulivoimapuistot 11.11.2021 Kunnanvaltuusto hyväksyi Honkakankaan ja Kanniston tuulivoimapuistojen yleiskaavat– Honkakankaan yleiskaava– Kanniston yleiskaava– Honkakankaan ja Kanniston yleiskaavaselostus– Honkakankaan OAS– Kanniston OAS– Valokuvasovitteet ja näkemäanalyysi– Arkeologiset inventoinnit– Luontoselvitys– Melu- ja varjostusmallinnukset– Natura-arviointi– Vastineet luonnosvaiheen lausuntoihin ja mielipiteisiin– Yhteysviranomaisen YVAS-lausunnon huomioon ottaminen kaavaehdotusvaiheessa– Vastine ehdotusvaiheen lausuntoihin ja muistutuksiin– Vastine uuden ehdotusvaiheen lausuntoihin ja muistutuksiin– …

Hallintosääntö

Hallintosääntö Yllä olevasta linkistä aukeaa Halsuan kunnan hallintosääntö. Kunnallinen päätöksenteko perustuu kuntalakiin ja kunnan hallintosäännön määräyksiin. Kuntalain 12 luku sisältää säännökset kunnan päätöksenteko- ja hallintomenettelystä. Perussäännökset valtuuston kokoontumisesta ovat kuntalaissa, mutta muiden toimielinten kohdalla kokousmenettely perustuu pääosin hallintosäännön määräyksiin. Jokaisessa kunnassa ja kuntayhtymässä on oltava hallintosääntö, jonka sisällön määrittelee kuntalain 90 §. Hallintosäännössä on annettava …

Kunnanvaltuusto- ja hallitus

Kunnanvaltuusto 1.8.2021-31.5.2025 Pollari Jarmo, pj Kujala Antti, I vpj Karhulahti Miia, II vpj 21.6.23 alkaen Hotakainen Petri Jussinmäki Tuukka 1.12.23 alkaen Kangas Janne Karhulahti Jussi Kauppinen Pertti Koskela Taina Koskela Tiina 30.11.23 saakka Kukkola Mira Mastokangas Jyrki Meriläinen Marko Pärkkä Timo Tuominiemi Jukka Ylikoski Aino-Maija Kunnanhallitus 21.6.2023 – 2025 (varajäsenet) Timo Pärkkä, pj (Eljas Liedes) …

Lautakunnat

Rakennus- ja ympäristölautakunta 8/2021 – 2025 (ja varajäsenet) Jarmo Sillanpää, pj  (Pasi Patana) Erja Kukkola, vpj  (Ritva A. Hotakainen) Raija Isosaari (Helena Kanala) Eljas Liedes (Kari Torppa) Jyrki Mastokangas  (Teemu Marjusaari) Nina Meriläinen  (Milla Korhonen) Mika Tuominiemi  (Aleksi Tuominiemi) Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 8/2021 – 2025 (ja varajäsenet) Jussi Karhulahti, pj  (Timo Marjusaari) Mari Saukko, vpj …

Kuulutukset

Julkiset kuulutukset Kuulutukset ovat pdf-muodossa aikajärjestyksessä. Paperiaineistoon voi tutustua Halsuan kunnanvirastossa sen aukioloaikoina. Julkaisupvm / Otsikko27.6.2024 Rakennustarkastajan päätökset nro 13-1820.6.2024 Osa-aikaisen koulunuorisotyönohjaajan rekrytointi13.6.2024 Kunnanvaltuuston kokous 19.6.2024, esityslista13.6.2024 Vaasan hallinto-oikeuden päätös 796/2024, asia: kunnallisvalitus5.6.2024 Vaasan hallinto-oikeuden päätös 756/2024, asia: valitus ympäristönsuojelulain mukaisessa valvonta- ja hallintopakkoasiassa. Liitteenä valitusosoitus.29.5.2024 Kuulutus maa-aineslain mukaisesta lupahakemuksesta– Liite 1: yleiskartta– Liite 2: …

Talous

Talousarviot Talousarvio 2024Talousarvio 2023 Tilinpäätökset Tilinpäätös 2023Tilinpäätös 2022Tilinpäätös 2021  

Sidonnaisuusrekisteri

Sidonnaisuuksista ilmoittaminen Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Ilmoitukset julkaistaan yleisessä tietoverkossa. Säännöstä on sovellettu 1.6.2017 alkaen. Ilmoitusvelvollisia luottamushenkilöitä Halsualla ovat kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet, valtuuston puheenjohtajisto, lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat. Lisäksi ilmoitusvelvollisuus koskee maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamia tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä …