Palaa kohteeseen Hallinto

Sidonnaisuusrekisteri

Sidonnaisuuksista ilmoittaminen

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Ilmoitukset julkaistaan yleisessä tietoverkossa. Säännöstä on sovellettu 1.6.2017 alkaen.

Ilmoitusvelvollisia luottamushenkilöitä Halsualla ovat kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet, valtuuston puheenjohtajisto, lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat. Lisäksi ilmoitusvelvollisuus koskee maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamia tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä ja varajäseniä, siis rakennus- ja ympäristölautakuntaa.

Sidonnaisuusilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu luottamustoimeensa tai tehtäväänsä. Lisäksi henkilöllä on velvollisuus ilmoittaa muutoksista sekä korjata virheelliset tiedot.

Tarkastuslautakunta vie ilmoitukset valtuustolle tiedoksi säännöllisesti (1-2 kertaa vuodessa). Ilmoitukset voidaan julkaista yleisessä tietoverkossa ennen valtuustolle tiedoksi viemistä.

Sidonnaisuusilmoitus
Sidonnaisuusrekisteriseloste
Sidonnaisuusrekisteri 2023 (päivitetty 12/2023)
Sidonnaisuusrekisteri 2022
Sidonnaisuusrekisteri syksy 2021 alkaen