Varhaiskasvatus

Lasten päivähoito toteutuu Halsualla perhepäivähoidossa ja päiväkoti Kuttapussissa, joka tarjoaa myös vuorohoitoa.

Varhaiskasvatus-/päiväkodinjohtaja Irma Lindfors, puh. 040 680 2216
Päiväkoti Kuttapussi, puh 040 680 2218
Kauppisentie 5, 69510 Halsua

Kunnallisen päivähoidon tilalle perheet voivat valita Kelan maksaman kotihoidontuen tai yksityisen hoidon tuen

Varhaiskasvatukseen hakeminen

Halsuan kunnan varhaiskasvatukseen voi hakea läpi vuoden. Hakemus varhaiskasvatukseen tulee lähtökohtaisesti tehdä viimeistään neljä kuukautta ennen hoidon tarvetta. Poikkeuksena se, mitä varhaiskasvatuksesta annetussa laissa (540/2018) todetaan:

”Mikäli varhaiskasvatuksen tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista, koulutuksesta tai muutosta toiseen kuntaan työn tai opintojen takia eikä tarpeen alkamisajankohta ole ennakoitavissa, varhaiskasvatuspaikkaa on haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee paikan.”

Varhaiskasvatushakemus tehdään sähköisesti Daisy-järjestelmän kautta, samaan järjestelmään toimitetaan sijoitus- ja maksupäätös. eDaisyn käyttäminen vaatii sähköpostiosoitteen ja mahdollisuuden vahvaan tunnistautumiseen.

eDaisyssa hoidatte muun muassa seuraavat asiat:

 • varhaiskasvatushakemus (tällä hakemuksella voit myös hakea esioppilaan täydentävää varhaiskasvatusta)
 • muutosilmoitus
  • osoitteen muutos
  • hoidontarpeen tuntirajavalinnan muutos
  • toive varhaiskasvatuspaikan vaihdosta
  • muu muutos (esim. perhekoko, nimi, työ- tai opiskelupaikka)
 • tuloselvitys
 • varhaiskasvatuspaikan irtisanomisilmoitus

eDaisyn käyttöönoton myötä siirrymme pelkästään sähköisiin päätöksiin ja paperisia päätöksiä ei enää toimiteta.

DaisyFamily -palvelu on käytössä sen jälkeen, kun varhaiskasvatuspaikka on saatu. Täältä pääsette varaamaan lapsellenne hoitoajat, tarkistamaan lapsenne perustiedot, yhteystiedot, toteumat ja tarvittaessa muuttamaan esimerkiksi lastanne koskevia toimintalupia.

DaisyFamily -palvelusta löytyy myös oma sovellus android- ja iPhone -puhelimille sovelluskaupoista.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 31.12.2023 saakka, maksuprosentti 10,7 %.
Vuonna 2024 varhaiskasvatus on maksuton.
Perhekoko Tuloraja e/kk
2 henkilöä, 3874
3 henkilöä, 4998
4 henkilöä, 5675
5 henkilöä, 6353
6 henkilöä, 7028
Yli kuusihenkisen perheen tulorajaa korotetaan kustakin seuraavasta lapsesta 262 euroa.
Enimmäismaksu 295 e
Toisesta lapsesta perittävä maksu on 40 % nuorimman lapsen maksusta, eli enintään 118 euroa kuukaudessa.
Seuraavien lasten maksu on 20 % nuorimman lapsen maksusta
Pienin lapsikohtainen maksu 28 e

Halsuan-varhaiskasvatussuunnitelma.pdf

Lomakkeet:
Varhaiskasvatushakemus-ja-päätös.pdf (halsua.fi)
Varhaiskasvatuksen-tuloselvitys.pdf (halsua.fi)