Palaa kohteeseen Palvelut

Rakennus ja ympäristö

Kunnan rakennus- ja ympäristötoimi opastaa kaikissa maankäyttöön, rakentamiseen ja ympäristöön liittyvissä suunnitteluissa, valvonnassa sekä lupa-asioissa. Palveluihin kuuluvat myös teiden ja tievalaistuksen sekä yleisten alueiden ja rakennusten kunnossapito. Rakennus- ja ympäristötoimen tekninen toimisto sijaitsee kunnanvirastossa.

Rakennusjärjestyksen päivittäminen on vireillä ja sen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivitetty 6.5.2020) on luettavissa seuraavassa linkissä: Rakennusjärjestyksen oas
Rakennus- ja ympäristölautakunnan Ympäristökatselmustiedote v.2019
tietoa vieraslajeista löytyy www.vieraslajit.fi

Päivystyspuhelin 040 680 2228
Vikailmoitukset normaalin työajan ulkopuolella
– kiinteistöt, myös asunnot
– lämpölaitos
– vesi- ja viemärilaitos

Rakennusvalvonta, maa-aines- ja ympäristöasiat ja tekniset palvelut,
Halsuan Energia Oy ja Halsuan Vesi Oy

Vt. rakennustarkastaja, rakennusmestari Jari Kauppinen
puh. 040 680 2221, tekninen(at)halsua.fi

Ympäristönsuojelu
Ympäristösihteeri Mirva Vilppola, Halsualla keskiviikkoisin
puh. 040 190 8652, mirva.vilppola(at)lestijarvi.fi

Tekninen toimisto
Toimistosihteeri Eija Aksela
– mikrotuki, ilmoitustaulun hoitaja, tietosuojavastaava
puh. 040 680 2225, eija.aksela(at)halsua.fi

Ammattimiehet
Jukka Hotakainen, puh. 040 680 2227, jukka.hotakainen(at)halsua.fi
Taisto Kukkola, puh. 0400 769 281, taisto.kukkola(at)halsua.fi
Jari Kupari, puh. 040 680 2229, jari.kupari(at)halsua.fi
Markus Lahti, puh. 040 168 0435, markus.lahti(at)halsua.fi
Rauli Rajakangas, puh. 040 680 2226, rauli.rajakangas(at)halsua.fi

Rakennustoimen asiointilomakkeita
Rakennuslupahakemus (word)
Hakemus suunnittelutarveratkaisulle tai poikkeamiselle
Poikkeamishakemus jätevesien käsittelystä (word)
Rakennuslupahakemusta koskeva naapurien suostumus (pdf)
Naapurin kuuleminen
Työnjohtajahakemus -ilmoitus
Rakennushankeilmoitus RH1
Rakennushankkeen huoneistotiedot RH2
Rakennushanketietojen korjausilmoitus RH3
Rakennusvaiheilmoitus RH5

Rakentamiseen liittyviä linkkejä
Hajajätevesi, ranta- ja pohjavesialueet kartalla
– Esite hajajätevesistä
Rakentajan ABC
Rakentaja.fi

Jätehuolto

Millespakka Oy
Halsuan kunta on osakkaana Millespakka Oy:ssä, puh. (06) 557 8400, fax. (06) 557 6180

Järviseudun jätelautakunta
Järviseudun jätelautakunta on Millespakka Oy:n jäsenkuntien yhteinen ja se päättää mm. jätehuoltomääräyksistä, kunnallisen jätemaksun määräämisestä ja huomautuksista jätemaksua vastaan.

Alvar Aallon tie 1
62900 ALAJÄRVI
puh. (06) 2412 200, jarviseudun.jatelautakunta(at)alajarvi.fi

Hyötykäyttöasema
Ilmarisentie 7
Asemalla on mm. ongelmajätteiden ja sähköelektroniikkaromun vastaanottopaikka.
Avoinna tiistaisin klo 15.00-18.00 ja torstaisin klo 11.00-14.00
Valvonnasta ja hoidosta vastaa Jätehuolto M. Hautala, puh. 040 557 5352

Ekopisteet ja jätelajitteluohjeet
Eri puolilla kuntaa on 5 ekopistettä keräysastioineen lajitellulle jätteelle:
Alitie 16 (Urheiluhalli), Hietalahdentie 2, Lestijärventie 1389 (Kanalan koulu), Loukkukoskentie 1 (Kuntotalo),
ja Vetelintie 3 (Yritystalon kenttä)
– keräyspaperi, pakkauslasi ja pakkaus- ja pienmetallia
– paperinkeräyssäiliö on toistaiseksi myös entisellä ekopisteellä Laukkatiellä, mutta sille ei ole talviaurausta.

Rinki Oy:n ekopiste on yritystalolla
– lasin ja metallin lisäksi myös pakkausmuovi, pakkauskuitu (pahvi/kartonki), paperinkeräys ja UFF-vaatekeräys.

Jäteurakoitsijana toimii
Kaustisen Monitoimi Ay
Veikontie 4, 69600 Kaustinen
Janne Peltoniemi, puh 0400 763 758 (24h), janne.peltoniemi(at)kaustisenmonitoimi.fi

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos

Palotarkastaja Heikki Hietalahti, puh. 040 580 0753

Halsuan Energia Oy

Halsuan Energia Oy Kirkonkylän ja Syrjälän lämpölaitokset Päivystyspuhelin 040 680 2228 Toimitusjohtaja Jari Kauppinen puh. 040 680 2221 s-posti: tekninen(at)halsua.fi Toimistosihteeri Eija Aksela, puh. 040 680 2225 Maksut Lämpölaitoksen liittymis- ja perusmaksu riippuu tilausvesivirrasta, joka tarvitaan lämmitykseen. Vuonna 2018 omakotitalon liittymismaksuksi muodostui 2451 € ja siitä ei peritä arvonlisäveroa. Perusmaksu vuonna 2018 oli 456,32 €/v. Energiamaksu …

Halsuan Vesi Oy

Halsuan Vesi Oy      Päivystyspuhelin 040 680 2228                          Toimitusjohtaja Jari Kauppinen puh. 040 680 2221 s-posti: tekninen(at)halsua.fi Vesilaitoksenhoitaja Markus Lahti, puh. 040 168 0435 Puhdistamonhoitaja Jukka Hotakainen, puh. 040 680 2227 Toimistosihteeri Eija Aksela, puh. 040 680 2225 Veden kovuus Halsuan Vesi Oy:n …