Kunnossapitoavustukset

Halsuan rakennus- ja ympäristölautakunta myöntää vuosittain avustusta yksityisteiden kunnossapitomenoihin.

Avustusta yksityisteiden kunnossapitomenoihin voidaan myöntää niille pysyvän asutuksen pääsyteille, joille on perustettu tiekunta.

Kunnan avustusten ehtona on, että tiekunnan tiedot ovat ajantasalla Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä ja kansallisessa tietojärjestelmässä Digiroadissa. (Uusi yksityistielaki 1.1.2019)

Avustushakemus tehdään Yksityistien kunnossapitoavustuslomakkeelle, johon tulee liittää jäljennös edellisen vuoden tilinpäätöksestä.

Avustushakemuslomake on tulostettavissa: kunnossapitoavustuslomake

  • sähköisesti osoitteella antti.tuominiemi@halsua.fi
  • postitse osoitteella Halsuan kunta, Kauppisentie 5, 69510 HALSUA
  • toimittamalla kunnanvirastolle

Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.
Vuonna 2023 avustushakemusten viimeinen jättöaika oli 8.5.2023
Seuraava haku tulee keväällä 2024.

Hyväksyttävät kunnossapitomenot

Yksityistien kunnossapidon avustuksen perusteena ovat tiekunnan edellisen tilikauden hyväksyttävät menot, esimerkiksi

  • auraus- ja hiekoituskulut
  • sorastus-, lanaus- ja pölynsidontakulut
  • vesakontorjunta, liikennemerkkien kunnossapito
  • tienhoitokaluston korjausmenot
  • tietoimituskustannukset
  • hallinnolliset kustannukset ja lainakulut.