Kunnossapitoavustukset

Halsuan rakennus- ja ympäristölautakunta myöntää vuosittain avustusta yksityisteiden kunnossapitomenoihin.
Vuoden 2021 avustushakemusten viimeinen jättöaika oli 7.5.2021 klo 15

Avustusta yksityisteiden kunnossapitomenoihin voidaan myöntää niille pysyvän asutuksen pääsyteille, joille on perustettu tiekunta.

Kunnan avustusten ehtona on, että tiekunnan tiedot ovat ajantasalla Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä ja kansallisessa tietojärjestelmässä Digiroadissa. (Uusi yksityistielaki 1.1.2019)

Avustushakemus tehdään Yksityistien kunnossapitoavustuslomakkeelle, johon tulee liittää jäljennös vuoden 2020 tilinpäätöksestä.

Avustushakemuslomake on tulostettavissa: kunnossapitoavustuslomake

Hakemus tuli palauttaa viimeistään 7.5.2021 klo 15

  • sähköisesti osoitteella tekninen@halsua.fi
  • postitse osoitteella Halsuan kunta, Kauppisentie 5, 69510 HALSUA
  • toimittamalla kunnanvirastolle

Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Hyväksyttävät kunnossapitomenot

Yksityistien kunnossapidon avustuksen perusteena ovat tiekunnan edellisen tilikauden hyväksyttävät menot, esimerkiksi

  • auraus- ja hiekoituskulut
  • sorastus-, lanaus- ja pölynsidontakulut
  • vesakontorjunta, liikennemerkkien kunnossapito
  • tienhoitokaluston korjausmenot
  • tietoimituskustannukset
  • hallinnolliset kustannukset ja lainakulut.