Varhaiskasvatus

Lasten päivähoito toteutuu Halsualla perhepäivähoidossa ja päiväkoti Kuttapussissa, joka tarjoaa myös vuorohoitoa.

Päivähoidon johtaja Irma Lindfors
Kauppisentie 5, 69510 Halsua
puh. 040 680 2216

Kunnallisen päivähoidon tilalle perheet voivat valita Kelan maksaman kotihoidontuen tai yksityisen hoidon tuen

Päiväkoti Kuttapussi, puh. 040 680 2218

Halsuan-varhaiskasvatussuunnitelma.pdf

Lomakkeet:
Varhaiskasvatushakemus-ja-päätös.pdf (halsua.fi)
Varhaiskasvatuksen-tuloselvitys.pdf (halsua.fi)