Varhaiskasvatus

Lasten päivähoito toteutuu Halsualla perhepäivähoidossa ja päiväkoti Kuttapussissa, joka tarjoaa myös vuorohoitoa.

Varhaiskasvatus-/päiväkodinjohtaja Irma Lindfors, puh. 040 680 2216
Päiväkoti Kuttapussi, puh 040 680 2218
Kauppisentie 5, 69510 Halsua

Kunnallisen päivähoidon tilalle perheet voivat valita Kelan maksaman kotihoidontuen tai yksityisen hoidon tuen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut alkaen 1.8.2022, maksuprosentti 10,7 %
Perhekoko Tuloraja e/kk
2 henkilöä, 2913
3 henkilöä, 3758
4 henkilöä, 4267
5 henkilöä, 4777
6 henkilöä, 5284
Yli kuusihenkisen perheen tulorajaa korotetaan kustakin seuraavasta lapsesta 197 euroa.
Enimmäismaksu 295 e
Toisesta lapsesta perittävä maksu on 40 % nuorimman lapsen maksusta, eli enintään 118 euroa kuukaudessa.
Seuraavien lasten maksu on 20 % nuorimman lapsen maksusta
Pienin lapsikohtainen maksu 28 e
Indeksitarkastus asiakasmaksuihin tehdään joka toinen vuosi. Seuraava tarkastus 1.8.2024.

Halsuan-varhaiskasvatussuunnitelma.pdf

Lomakkeet:
Varhaiskasvatushakemus-ja-päätös.pdf (halsua.fi)
Varhaiskasvatuksen-tuloselvitys.pdf (halsua.fi)