Pohjavesialueet

Pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutokset astuvat voimaan 21.12.2020.
Halsua yleiskartta,
Isoharju,
Isoneva,
Kalettomanharju,
Kanala,
Liedes,
Sirkkasenkangas,
Ylikylä