↑ Palaa Palvelut

Maaseutu ja elinkeino

Maaseututoimesta vastaa Lestijärven kunnan hallinnoima yhteistoiminta-alue, johon kuuluvat Halsua, Kannus, Kaustinen, Lestijärvi, Perho, Toholampi ja Veteli. Yhteistoiminta-alueesta käytetään lyhennettä KaseKa eli Kaustisen seutukunta ja Kannus. Palvelut hoidetaan muuttuvassa ympäristössä tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti tiedotusta ja koulutusta korostaen.

Maaseutulautakunnan päätökset

Elinkeinojen kehittämisestä vastaa kunnanhallitus yhteistyössä eri sidosryhmien ja kuntalaisten kanssa. Tuulivoima ja kaivosteollisuuden kehittäminen on nosteessa Halsuan alueella. Metsähankkeen ja turpeen tuottaminen ja käyttäminen on laajaa sekä turkistuotanto kehittynyttä.

Elinkeinorakenne

35 % alkutuotanto
23 % jalostus
39 % palvelut
3 % tuntematon

Halsuan kunnan maaseututoimisto

Maaseutuasiamies
Jussi Karhulahti, perhevapaa 28.12.2017 saakka
puh. 040 680 2215
Pekka Siirilä, kunnanvirastolla torstaisin klo 12 – 15
puh. 040 861 8932, pekka.siirila(at)kaustinen.fi

Lomituspalvelut
Halsua kuuluu maaseutuyrittäjien ja turkistarhaajien lomituspalveluiden Kaustisen paikallisyksikön alaisuuteen.

Halsuan johtava lomittaja
Tuula Pulkkinen
puh. 040 760 1357
paikalla Halsuan kunnantalolla kuukauden 1. ja 3. maanantai klo 11 – 13

Yritysneuvonta

Kaustisen seutukunnan yrityspalvelu
Yrityspalvelu toimii kolmen seutukunnallisen yritysneuvojan voimin. Seutukuntaan kuuluvat Halsua, Kaustinen, Lestijärvi, Perho, Toholampi, Ullava ja Veteli. Yrityspalvelun asiakkaita ovat seutukunnan yrittäjät ja yrittäjäksi aikovat sekä maatalouden liitännäiselinkeinojen harjoittajat.

Halsuan ja Perhon kuntien alueiden yritysneuvoja
Mikko Hänninen
PL 20, 69951 Perho
puh. (06) 888 7552
puh. 044 561 2152
s-posti: mikko.hanninen(at)kase.fi

Linkkejä
Kaustisen seutukunnan yritysrekisteri
Yrittäjä.fi
Yritystietojärjestelmä

Hankkeet
Alueellisia/paikallisia hankkeita
Rahoitusta hankkeille/aloittaville alueen yrityksille Pirityisiltä