Löytöeläinten talteenotto

Eläinsuojelulaki 15 §
Kunnan on huolehdittava alueellaan irrallaan tavattujen ja talteenotettujen koirien ja kissojen sekä muiden vastaavien pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten tilapäisen hoidon järjestämisestä.
Talteenotettua eläintä on säilytettävä vähintään 15 päivän ajan, minkä jälkeen kunnalla on oikeus myydä, muutoin luovuttaa tai lopettaa eläin.
Kunnalla on oikeus periä eläimen omistajalta tai haltijalta korvaus eläimen talteenotosta, hoidosta ja mahdollisesta lopettamisesta aiheutuneista kustannuksista.
Jos poliisille on tehty metsästyslain (615/93) 55 §:ssä tarkoitettu ilmoitus koiran talteenotosta, tulee poliisin ilmoittaa talteenotosta kunnan löytöeläinten talteenottopaikkaan.

1.1.2022 alkaen Halsuan löytöeläinten talteenottopaikkana toimii
Aasitila Sirius /
Siru Anu Lahti ja Toni Laasasenaho
Tynkkisentie 104, 69510 Halsua
Puh. 045 893 2460
Facebook Halsuan ja Lestijärven löytöeläimet