↑ Palaa Hallinto

Kunnanvaltuusto- ja hallitus

KunnanvaltuustoPäätöstenteko

Antti Kujala, pj.
Maarit Hotakainen, I vpj.
Marko Meriläinen, II vpj.
Petri Hotakainen
Veli-Matti Hotakainen
Tero Jussinmäki
Jenni-Maria Kangas
Jussi Karhulahti
Anneli Kentala
Sakari Koskela
Tiina Koskela
Markus Lahti
Toni Lehtonen
Esko Leppäharju
Eija Mastokangas
Hannu Melender
Jarmo Pollari

Kunnanhallitus

Anneli Kentala, pj
Jarmo Pollari, I vpj
Keijo Hotakainen, II vpj
Veli-Matti Hotakainen
Maire Karvonen
Tiina Koskela
Esko Leppäharju
Pirkko Patana

Hallitusten jäsenten edustus lautakunnissa

Rakennus- ja ympäristölautakunta: Veli-Matti Hotakainen
Sivistyslautakunta: Tiina Koskela