Hallinto

Kunnanvirasto

Kauppisentie 5, 69510 Halsua

puhelin 040 680 2211

sähköposti: halsua.kunta(at)halsua.fi, rakennusmestari Jari Kauppinen tekninen(at)halsua.fi, muut etunimi.sukunimi(at)halsua.fi

Kunnanjohtaja Vt. rakennustarkastaja ja rakennusmestari
Jari Penttilä Jari Kauppinen
puh. 040 680 2202 puh. 040 680 2221
Taloussihteeri Toimistosihteeri/tietosuojavastaava
Marko Malvisto rakennus- ja ympäristö/tekninen toimisto
puh. 040 680 2210 Eija Aksela
Kirjanpitäjä puh. 040 680 2225
Vesa Ruuska Nuorisosihteeri / 4H
puh. 040 680 2207 Timo Marjusaari
Palkkasihteeri puh. 040 718 3688
Kirsti Sillanpää Päivähoidonjohtaja
puh. 040 680 2209 Irma Lindfors
Toimistosihteeri puh. 040 680 2216
– Asuntoasiat ja liikuntatoimi
Tiina Koskela
puh. 040 680 2208

Tuulivoimahanke

Hankeen ehdotusvaihe 2.7.2020, 49 tuulivoimalaa Halsuan Tuulivoima Oy suunnittelee hanketta, jossa on yhteensä enintään 49 tuulivoimalaa. Honkakankaan ja Kanniston tuulivoimapuistojen yleiskaavaehdotukset aineistoineen olivat nähtävillä 2.7.-31.8.2020 ja tiedotus- ja keskustelutilaisuus järjestettiin Halsuan koululla.Ehdotusvaiheen aineistot: 2.7.2020 Tuulivoimapuistojen yleiskaavaehdotukset – Honkakankaan ja Kanniston tuulivoimapuistojen kaavaselostus– Honkakangas– Kannisto Liite 1a_Honkakankaan_OASLiite 1b_Kanniston_OASLiite 2_Valokuvasovitteet ja näkymäalueanalyysiLiite 3_Arkeologiset inventoinnitLiite 4_Tuulivoima_LuontoselvitysLiite 5_Halsua melu- …

Hallintosääntö

Hallintosääntö 2017

Kunnanvaltuusto- ja hallitus

Kunnanvaltuusto 2017 – 2021 puheenjohtajisto valittu vuosille 2019 – 2021 kevät Jarmo Pollari, pj. Maarit Hotakainen, I vpj. Marko Meriläinen, II vpj. Petri Hotakainen Jussi Karhulahti Pertti Kauppinen Sari Korpinen alk. 7/2019 Tiina Koskela Antti Kujala Mira Kukkola Jyrki Mastokangas Timo Pärkkä Mari Saukko Kari Torppa Jukka Tuominiemi Kunnanhallitus 2019 – 2021 (varajäsenet) Timo Pärkkä, …

Lautakunnat

Rakennus- ja ympäristölautakunta 7/2019 – 2021 (ja varajäsenet) Jarmo Sillanpää, pj  (Pasi Patana) Erja Kukkola, vpj  (Nina Meriläinen) Ari Hotakainen (Helena Kanala) Raija Isosaari (Kaija Kalliokoski) Eljas Liedes  (Tuukka Jussinmäki) Jyrki Mastokangas  (Toni Lehtonen) Sari Tuominiemi  (Mika Tuominiemi) Veli-Matti Hotakainen, kunnanhallituksen edustaja Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 6/2020 – 2021 (ja varajäsenet) Tapani Hotakainen, pj  (Ville Hakala) …

Kuulutukset

15.9.2020 Toimenpidelupapäätökset, lupanrot 28, 30, 31 ja 3214.9.2020 Pohjavesialueiden muutosehdotukset– Muutosehdotukset– Kalettomanharju– Liedes-Possakkoneva11.9.2020 Rakennuslupapäätös, lupanro 29 ja työnjohtajat11.9.2020 Kunnanhallitus asialista 16.9.20208.9.2020  Kurkisuontie maksuunpanoluettelo8.9.2020   Rakennuslupapäätökset, lupanrot 25 ja 272.9.2020  Rakennuslupapäätökset, lupanrot 24 ja 2628.8.2020 Rakennusjärjestyksen ehdotusvaiheen kuulutus– Rakennusjärjestysluonnos– Rakennusjärjestyksen liitteet26.8.2020 Tuulimittausmastojen rakennusluvat 21-23 20.8.2020 Kunnanvaltuusto asialista 27.8.20208.6.2020 Lautakuntien kokoukset, päivitetty25.3.2020 Asevelvollisten kutsunnat  

Talous

Talousarvio 2020, toiminta- ja taloussuunnitelma 2021-2022 Tasekirja 2019, tilinpäätös ja toimintakertomus  

Sidonnaisuusrekisteri

Sidonnaisuuksista ilmoittaminen Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Ilmoitukset julkaistaan yleisessä tietoverkossa. Säännöstä on sovellettu 1.6.2017 alkaen. Ilmoitusvelvollisia luottamushenkilöitä Halsualla ovat kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet, valtuuston puheenjohtajisto, lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat. Lisäksi ilmoitusvelvollisuus koskee maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamia tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä …