Hallinto

Kunnanvirasto

Kauppisentie 5, 69510 Halsua

puhelin 040 680 2211
kiinteistöjen päivystyspuhelin 040 680 2228

sähköposti: halsua.kunta(at)halsua.fi,  etunimi.sukunimi(at)halsua.fi

Kunnanjohtaja Vt. rakennustarkastaja 
Jari Penttilä Antti Tuominiemi
puh. 040 680 2202 puh. 040 680 2220
Talousjohtaja Ympäristösihteeri
Marko Malvisto Mirva Vilppola
puh. 040 680 2210 puh. 040 190 8652
Kirjanpitäjä Toimistosihteeri/tietosuojavastaava
Vesa Ruuska rakennus- ja ympäristö/tekninen toimisto
puh. 040 680 2207 Eija Aksela
Palkkasihteeri puh. 040 680 2225
Kirsti Sillanpää Nuorisosihteeri / 4H
puh. 040 680 2209 Timo Marjusaari
Toimistosihteeri puh. 040 718 3688
Sini Pannula Päivähoidonjohtaja
puh. 040 680 2208 Irma Lindfors
Maaseutuasiamies puh. 040 680 2216
Jussi Karhulahti 040 680 2215  

Kokoontumistilojen vuokrat

Tuulivoimahankkeet

Honkakankaan ja Kanniston tuulivoimapuistot 11.11.2021 Kunnanvaltuusto hyväksyi Honkakankaan ja Kanniston tuulivoimapuistojen yleiskaavat– Honkakankaan yleiskaava– Kanniston yleiskaava– Honkakankaan ja Kanniston yleiskaavaselostus– Honkakankaan OAS– Kanniston OAS– Valokuvasovitteet ja näkemäanalyysi– Arkeologiset inventoinnit– Luontoselvitys– Melu- ja varjostusmallinnukset– Natura-arviointi– Vastineet luonnosvaiheen lausuntoihin ja mielipiteisiin– Yhteysviranomaisen YVAS-lausunnon huomioon ottaminen kaavaehdotusvaiheessa– Vastine ehdotusvaiheen lausuntoihin ja muistutuksiin– Vastine uuden ehdotusvaiheen lausuntoihin ja muistutuksiin– …

Hallintosääntö

Hallintosääntö 2021

Kunnanvaltuusto- ja hallitus

Kunnanvaltuusto 1.8.2021-31.5.2025 Pollari Jarmo, pj Kujala Antti, I vpj Koskela Tiina, II vpj Hotakainen Petri Kangas Janne Karhulahti Jussi Karhulahti Miia Kauppinen Pertti Koskela Taina Kukkola Mira Mastokangas Jyrki Meriläinen Marko Pärkkä Timo Tuominiemi Jukka Ylikoski Aino-Maija Kunnanhallitus 2021 – 2023 (varajäsenet) Timo Pärkkä, pj (Eljas Liedes) Mira Kukkola, I vpj (Miia Karhulahti) Taina Koskela, …

Lautakunnat

Rakennus- ja ympäristölautakunta 8/2021 – 2025 (ja varajäsenet) Jarmo Sillanpää, pj  (Pasi Patana) Erja Kukkola, vpj  (Ritva A. Hotakainen) Raija Isosaari (Helena Kanala) Eljas Liedes (Kari Torppa) Jyrki Mastokangas  (Teemu Marjusaari) Nina Meriläinen  (Milla Korhonen) Mika Tuominiemi  (Aleksi Tuominiemi) Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 8/2021 – 2025 (ja varajäsenet) Jussi Karhulahti, pj  (Timo Marjusaari) Mari Saukko, vpj …

Kuulutukset

Näytä sivu Julkiset kuulutukset  Kuulutukset ovat pdf-muodossa aikajärjestyksessä. Paperiaineistoon voi tutustua Halsuan kunnanvirastolla. Julkaisupvm / Otsikko 2.12.2022  Kunnanhallitus asialista 8.12.202230.11.2022 Näätämaan metsätien kokouspöytäkirja23.11.2022 Rakennustarkastajan päätös § 3918.11.2022 Varhaiskasvatuksen opettajan sijaisuus18.11.2022 Perhepäivähoitajan toimi16.11.2022 Rakennustarkastajan päätös § 3814.11.2022 Kunnanhallitus asialista 16.11.20223.11.2022 Kunnanvaltuusto asialista 10.11.202231.8.2022 YVA Kairinevan ja Peränevan tuuli- ja aurinkovoimapuisto4.3.2022  Asevelvollisten kutsunnat1.7.2021  Riutanmaan tuulivoimapuiston osayleiskaava– Halsua_Riutanmaa_OAS …

Talous

Talousarvio 2022Tilipäätös 2021Talousarvio 2021Tilinpäätös 2020  

Sidonnaisuusrekisteri

Sidonnaisuuksista ilmoittaminen Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Ilmoitukset julkaistaan yleisessä tietoverkossa. Säännöstä on sovellettu 1.6.2017 alkaen. Ilmoitusvelvollisia luottamushenkilöitä Halsualla ovat kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet, valtuuston puheenjohtajisto, lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat. Lisäksi ilmoitusvelvollisuus koskee maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamia tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä …