Hallinto

 

 

Kunnanvirasto

Kauppisentie 5, 69510 Halsua

puhelin 040 680 2211

sähköposti: halsua.kunta(at)halsua.fi, rakennusmestari Jari Kauppinen tekninen(at)halsua.fi, muut etunimi.sukunimi(at)halsua.fi

Kunnanjohtaja Vt. rakennustarkastaja ja rakennusmestari
Jari Penttilä Jari Kauppinen
puh. 040 680 2202 puh. 040 680 2221
Taloussihteeri Toimistosihteeri/tietosuojavastaava
Marko Malvisto rakennus- ja ympäristö/tekninen toimisto
puh. 040 680 2210 Eija Aksela
Toimistosihteeri/kirjanpitäjä puh. 040 680 2225
Tiina Koskela Nuorisosihteeri / 4H
puh 040 680 2208 Timo Marjusaari
Palkkasihteeri puh. 040 718 3688
Kirsti Sillanpää Päivähoidonjohtaja
puh. 040 680 2209 Irma Lindfors
Toimistosihteeri puh. 040 680 2216
– Asunto- ja perintäasiat sekä liikuntatoimi
Heidi Varpe
puh. 040 861 7551

Tuulivoimahanke

Honkakankaan ja Kanniston tuulivoimapuistojen yleiskaavojen valmisteluvaiheen aineisto (päivitetty 10.12.2019)– Tuulivoimapuistojen selostus valmisteluvaiheet– Honkakangas yleiskaava– Kannisto yleiskaava– Liite 1a. Honkakankaan YK osallistumis- ja arviointisuunnitelma– Liite 1b. Kanniston YK osallistumis- ja arviointisuunnitelma– Liite 2. Näkymäalalyysi ja havainnekuvat– Liite 3. Arkeologiset inventoinnit– Liite 4. Luontoselvitys– Liite 5. Melu- ja varjostusmallinnus– Liite 6. Natura-arviointi 2019 Honkakankaan tuulivoimapuiston yleiskaavan vireilletulo ja OAS (päivitetty 5.8.2019) Kanniston tuulivoimapuiston yleiskaavan vireilletulo ja …

Hallintosääntö

Hallintosääntö 2017

Kunnanvaltuusto- ja hallitus

Kunnanvaltuusto 2017 – 2021 puheenjohtajisto valittu vuosille 2017 – 2019 Jarmo Pollari, pj. Maarit Hotakainen, I vpj. Marko Meriläinen, II vpj. Petri Hotakainen Jussi Karhulahti Pertti Kauppinen Sari Korpinen alk. 7/2019 Tiina Koskela Antti Kujala Mira Kukkola Jyrki Mastokangas Timo Pärkkä Mari Saukko Kari Torppa Jukka Tuominiemi Kunnanhallitus 2019 – 2021 (varajäsenet) Timo Pärkkä, pj …

Lautakunnat

Rakennus- ja ympäristölautakunta 7/2019 – 2021 (ja varajäsenet) Jarmo Sillanpää, pj  (Pasi Patana) Erja Kukkola, vpj  (Nina Meriläinen) Ari Hotakainen (Helena Kanala) Raija Isosaari (Kaija Kalliokoski) Eljas Liedes  (Tuukka Jussinmäki) Jyrki Mastokangas  (Toni Lehtonen) Sari Tuominiemi  (Mika Tuominiemi) Veli-Matti Hotakainen, kunnanhallituksen edustaja Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 2017 – 2021 (ja varajäsenet) Petri Jylhä, pj  (Ville Hakala) …

Kuulutukset

14.2.2020 Kunnanhallitus asialista 19.2.202012.2.2020 Kirjanpitäjän toimi31.1.2020 Tuntiopettajan toimi31.1.2020 Rehtorin virka30.1.2020  Tynkkisentien yksityistien vuosikokousptk30.1.2020  Eläinsuojan ilmoitusmenettelyn vireilläolo (korjaus), Hotakainen Arto21.1.2020  Halsuanjärven osayleiskaavan voimaantulo17.1.2020  Kunnanhallitus asialista 21.1.202015.1.2020  Polttonesteiden jakeluaseman ympäristöluvan vireilläolo, Ullavan Huolto Oy15.1.2020  Lautakuntien kokoukset 2020 päivitetty 30.1.202015.1.2020  Eläinsuojan ilmoitusmenettelyn vireilläolo, Hotakainen Arto20.12.2019 Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus20.12.2019 Halsuanjärven osayleiskaavan hyväksyminen10.12.2019 Honkakankaan ja Kanniston tuulivoimapuistojen yleiskaavojen …

Talous

Talousarvio 2019, toiminta- ja taloussuunnitelma 2020-2021 Tasekirja 2016, tilinpäätös ja toimintakertomus  

Sidonnaisuusrekisteri

Sidonnaisuuksista ilmoittaminen Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Ilmoitukset julkaistaan yleisessä tietoverkossa. Säännöstä on sovellettu 1.6.2017 alkaen. Ilmoitusvelvollisia luottamushenkilöitä Halsualla ovat kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet, valtuuston puheenjohtajisto, lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat. Lisäksi ilmoitusvelvollisuus koskee maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamia tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä …