Hallinto

 

 

Kunnanvirasto

Kauppisentie 5, 69510 Halsua

puhelin 040 680 2211

sähköposti: halsua.kunta(at)halsua.fi, rakennusmestari Jari Kauppinen tekninen(at)halsua.fi, muut etunimi.sukunimi(at)halsua.fi

Kunnanjohtaja Vt. rakennustarkastaja ja rakennusmestari
Jari Penttilä Jari Kauppinen
puh. 040 680 2202 puh. 040 680 2221
Taloussihteeri Toimistosihteeri/tietosuojavastaava
Marko Malvisto rakennus- ja ympäristö/tekninen toimisto
puh. 040 680 2210 Eija Aksela
Toimistosihteeri/kirjanpitäjä puh. 040 680 2225
Tiina Koskela Nuorisosihteeri / 4H
puh 040 680 2208 Timo Marjusaari
Palkkasihteeri puh. 040 718 3688
Kirsti Sillanpää Päivähoidonjohtaja
puh. 040 680 2209 Irma Lindfors
Toimistosihteeri puh. 040 680 2216
– Asunto- ja perintäasiat sekä liikuntatoimi
Heidi Varpe
puh. 040 861 7551

Tuulivoimahanke

Kutsu tuulivoimahankkeen yleisötilaisuuteen 28.3.2019 klo 19

Hallintosääntö

Hallintosääntö 2017

Kunnanvaltuusto- ja hallitus

Kunnanvaltuusto 2017 – 2021 puheenjohtajisto valittu vuosille 2017 – 2019 Jarmo Pollari, pj. Maarit Hotakainen, I vpj. Marko Meriläinen, II vpj. Petri Hotakainen Jussi Karhulahti Pertti Kauppinen Tiina Koskela Antti Kujala Mira Kukkola Jyrki Mastokangas Noora Mastokangas Timo Pärkkä Mari Saukko Kari Torppa Jukka Tuominiemi Kunnanhallitus 2017 – 2019 Timo Pärkkä, pj Antti Kujala, I …

Lautakunnat

Rakennus- ja ympäristölautakunta 2017 -2021 (ja varajäsenet) Jarmo Sillanpää, pj  (Pasi Patana) Erja Kukkola, vpj  (Nina Meriläinen) Tarja Åvist  (Kaija Kalliokoski) Eljas Liedes  (Tuukka Jussinmäki) Jyrki Mastokangas  (Toni Lehtonen) Matti Tuominiemi  (Raija Isosaari Sari Tuominiemi  (Mika Tuominiemi) Veli-Matti Hotakainen, kunnanhallituksen edustaja Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 2017 – 2021 (ja varajäsenet) Petri Jylhä, pj  (Ville Hakala) Satu …

Kuulutukset

2019 21.3.2019 Kunnanvaltuusto asialista 27.3.201915.3.2019 Kunnanhallitus asialista 20.3.201915.3.2019 Eduskuntavaalit 201912.3.2019 Halsuanjärven osayleiskaava– Halsuanjärven osayleiskaavaluonnos kaavaselostus– Halsuanjärven osayleiskaavaluonnos– Liite 1. Edullisuusvyöhykekartta– Liite 2. Huomionarvoiset rakennukset– Liite 3. Emätilaselvityskartta ja taulukko– Liite 4. Luontoselvitys– Liite 5. Arkeologinen inventointi1.3.2019   Kunnanhallitus asialista 6.3.201927.2.2019 Ympäristölupa, eläinsuojan laajennus, Pulkkinen15.2.2019 Kunnanhallitus asialista 20.2.201911.2.2019 Lautakuntien kokoukset v. 20198.2.2019   Asevelvollisten kutsunnat v. 20198.2.2019   YIT Rakennus Oyn lunastuslupa …

Talous

Talousarvio 2019, toiminta- ja taloussuunnitelma 2020-2021 Tasekirja 2016, tilinpäätös ja toimintakertomus  

Sidonnaisuusrekisteri

Sidonnaisuuksista ilmoittaminen Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Ilmoitukset julkaistaan yleisessä tietoverkossa. Säännöstä sovelletaan 1.6.2017 alkaen. Ilmoitusvelvollisia luottamushenkilöitä Halsualla ovat kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet, valtuuston puheenjohtajisto, lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat. Lisäksi ilmoitusvelvollisuus koskee maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamia tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä ja …