Hallinto

 

 

Kunnanvirasto

Kauppisentie 5, 69510 Halsua

puhelin 040 680 2211

sähköposti: halsua.kunta(at)halsua.fi, rakennusmestari Jari Kauppinen tekninen(at)halsua.fi, muut etunimi.sukunimi(at)halsua.fi

Kunnanjohtaja Vt. rakennustarkastaja ja rakennusmestari
Jari Penttilä Jari Kauppinen
puh. 040 680 2202 puh. 040 680 2221
Taloussihteeri Toimistosihteeri/tietosuojavastaava
Marko Malvisto rakennus- ja ympäristö/tekninen toimisto
puh. 040 680 2210 Eija Aksela
Toimistosihteeri/kirjanpitäjä puh. 040 680 2225
Tiina Koskela Nuorisosihteeri / 4H
puh 040 680 2208 Timo Marjusaari
Palkkasihteeri puh. 040 718 3688
Kirsti Sillanpää Päivähoidonjohtaja
puh. 040 680 2209 Irma Lindfors
Toimistosihteeri puh. 040 680 2216
– Asunto- ja perintäasiat sekä liikuntatoimi
Heidi Varpe
puh. 040 861 7551

Tuulivoimahanke

Tuulivoimahankkeen kuvaus, arviointiohjelma ja arviointiselostus liitteineenlinkki ympäristöhallinnon verkkosivulle, päivitetty 2.4.2020 Halsuan tuulivoimapuistoon suunnitellaan enintään 85 tuulivoimalaa, jotka sijoittuisivat kaksiosaiselle 7470 hehtaarin hankealueelle, joista toinen rajautuu Kokkolan kaupunkiin ja Lestijärven kuntaan. Tuulivoimapuisto sijoittuu Halsuan ja Lestijärven taajamien väliin seitsemän kilometriä Halsuan keskustaajamasta itään ulottuen pohjoisesta Hankasalmenkankaalta etelässä likimain Penninkijoelle saakka. Muita lähialueen keskustaajamia ovat Lestijärvi (noin …

Hallintosääntö

Hallintosääntö 2017

Kunnanvaltuusto- ja hallitus

Kunnanvaltuusto 2017 – 2021 puheenjohtajisto valittu vuosille 2017 – 2019 Jarmo Pollari, pj. Maarit Hotakainen, I vpj. Marko Meriläinen, II vpj. Petri Hotakainen Jussi Karhulahti Pertti Kauppinen Sari Korpinen alk. 7/2019 Tiina Koskela Antti Kujala Mira Kukkola Jyrki Mastokangas Timo Pärkkä Mari Saukko Kari Torppa Jukka Tuominiemi Kunnanhallitus 2019 – 2021 (varajäsenet) Timo Pärkkä, pj …

Lautakunnat

Rakennus- ja ympäristölautakunta 7/2019 – 2021 (ja varajäsenet) Jarmo Sillanpää, pj  (Pasi Patana) Erja Kukkola, vpj  (Nina Meriläinen) Ari Hotakainen (Helena Kanala) Raija Isosaari (Kaija Kalliokoski) Eljas Liedes  (Tuukka Jussinmäki) Jyrki Mastokangas  (Toni Lehtonen) Sari Tuominiemi  (Mika Tuominiemi) Veli-Matti Hotakainen, kunnanhallituksen edustaja Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 2017 – 2021 (ja varajäsenet) Petri Jylhä, pj  (Ville Hakala) …

Kuulutukset

27.5.2020 Rakennuslupapäätökset, lupanrot 2020/8-1026.5.2020 Eläinsuojan ilmoitusmenettelyn vireilläolo15.5.2020 Kunnanvaltuusto asialista 20.5.202014.5.2020 Kunnossapitoavustukset yksityisteille9.5.2020  Lautakuntien kokoukset, päivitetty8.5.2020  Kunnanhallitus asialista 13.5.20209.4.2020  Kunnanhallitus asialista 15.4.20202.4.2020  Kuulutus_yhteysviranomaisen_lausunto_tuulivoimapuiston_YVA-selostuksesta– Yhteysviranomaisen_lausunto_tuulivoimapuiston YVA-selostuksesta– Liite_lausunnot_asiantuntijakommentit_mielipiteet30.3.2020 Kunnanhallitus asialista 31.3.202025.3.2020 Asevelvollisten kutsunnat13.3.2020 Kunnanhallitus asialista 18.3.202028.2.2020 Rakennuslupapäätökset lupanrot 2020/1-5 ja 727.2.2020 Rakennuslupapäätös lupanro 2020/627.2.2020 Eläinsuojan rakentamisen Ymp.slu-lain muk. ilmoitus 7.2.2020 Polttonesteiden jakeluaseman ympäristölupa27.2.2020 Rakennusjärjestyksen ehdotusvaiheen kuulutus– Rakennusjärjestysluonnos14.2.2020 Kunnanhallitus …

Talous

Talousarvio 2019, toiminta- ja taloussuunnitelma 2020-2021 Tasekirja 2016, tilinpäätös ja toimintakertomus  

Sidonnaisuusrekisteri

Sidonnaisuuksista ilmoittaminen Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Ilmoitukset julkaistaan yleisessä tietoverkossa. Säännöstä on sovellettu 1.6.2017 alkaen. Ilmoitusvelvollisia luottamushenkilöitä Halsualla ovat kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet, valtuuston puheenjohtajisto, lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat. Lisäksi ilmoitusvelvollisuus koskee maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamia tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä …