Hallinto

 

 

Kunnanvirasto

Kauppisentie 5, 69510 Halsua

puhelin 040 680 2211

sähköposti: halsua.kunta(at)halsua.fi, rakennusmestari Jari Kauppinen tekninen(at)halsua.fi, muut etunimi.sukunimi(at)halsua.fi

Kunnanjohtaja Vt. rakennustarkastaja ja rakennusmestari
Jari Penttilä Jari Kauppinen
puh. 040 680 2202 puh. 040 680 2221
Taloussihteeri Toimistosihteeri/tietosuojavastaava
Marko Malvisto rakennus- ja ympäristö/tekninen toimisto
puh. 040 680 2210 Eija Aksela
Toimistosihteeri/kirjanpitäjä puh. 040 680 2225
Tiina Koskela Nuorisosihteeri / 4H
puh 040 680 2208 Timo Marjusaari
Palkkasihteeri puh. 040 718 3688
Kirsti Sillanpää Päivähoidonjohtaja
puh. 040 680 2209 Irma Lindfors
Toimistosihteeri puh. 040 680 2216
– Asunto- ja perintäasiat sekä liikuntatoimi
Heidi Varpe
puh. 040 861 7551

Tuulivoimahanke

2.7.2020 Halsuan Tuulivoima Oy suunnittelee hanketta, jossa on yhteensä enintään 49 tuulivoimalaa. Honkakankaan ja Kanniston tuulivoimapuistojen yleiskaavaehdotukset aineistoineen ovat nähtävillä 2.7.-31.8.2020. Tiedotus- ja keskustelutilaisuus järjestetään Halsuan koululla (Perhontie 29) 17.8.2020 klo 18.30. Ehdotusvaiheen aineistot löytyvät kuulutuksista.Kaavaehdotukset (kartat) ovat nähtävissä myös kunnanviraston ovi-ikkunoissa.Paperiseen kaava-aineistoon voi tutustua kunnanvirastolla 3.-31.8.2020 viraston auki ollessa. ———————————————————————-Tuulivoimahankkeen kuvaus, arviointiohjelma ja arviointiselostus …

Hallintosääntö

Hallintosääntö 2017

Kunnanvaltuusto- ja hallitus

Kunnanvaltuusto 2017 – 2021 puheenjohtajisto valittu vuosille 2017 – 2019 Jarmo Pollari, pj. Maarit Hotakainen, I vpj. Marko Meriläinen, II vpj. Petri Hotakainen Jussi Karhulahti Pertti Kauppinen Sari Korpinen alk. 7/2019 Tiina Koskela Antti Kujala Mira Kukkola Jyrki Mastokangas Timo Pärkkä Mari Saukko Kari Torppa Jukka Tuominiemi Kunnanhallitus 2019 – 2021 (varajäsenet) Timo Pärkkä, pj …

Lautakunnat

Rakennus- ja ympäristölautakunta 7/2019 – 2021 (ja varajäsenet) Jarmo Sillanpää, pj  (Pasi Patana) Erja Kukkola, vpj  (Nina Meriläinen) Ari Hotakainen (Helena Kanala) Raija Isosaari (Kaija Kalliokoski) Eljas Liedes  (Tuukka Jussinmäki) Jyrki Mastokangas  (Toni Lehtonen) Sari Tuominiemi  (Mika Tuominiemi) Veli-Matti Hotakainen, kunnanhallituksen edustaja Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 2017 – 2021 (ja varajäsenet) Petri Jylhä, pj  (Ville Hakala) …

Kuulutukset

5.8.2020 Korpelan Voima yhtymäkokousptk 1/20207.7.2020 Rakennuslupapäätökset, lupanrot 19 ja 202.7.2020 Eläinsuojan ilmoitusmenettelypäätös, navetan purku, uusiminen ja laajennus ja lietesäiliö– YSL 115 §n mukainen eläinsuojan ilmoituspäätös2.7.2020 Rakennus- ja ympäristölautakunnan rakennuslupapäätös 2020-182.7.2020 Tuulivoimapuistojen_yleiskaavaehdotukset– Honkakankaan ja Kanniston tuulivoimapuistojen kaavaselostus– Honkakangas– KannistoLiite 1a_Honkakankaan_OASLiite 1b_Kanniston_OASLiite 2_Valokuvasovitteet ja näkymäalueanalyysiLiite 3_Arkeologiset inventoinnitLiite 4_Tuulivoima_LuontoselvitysLiite 5_Halsua melu- ja varjostusmallinnusten selvitysLiite 6_Natura-arviointiLiite 10_Vastineet luonnosvaiheen lausuntoihin …

Talous

Talousarvio 2019, toiminta- ja taloussuunnitelma 2020-2021 Tasekirja 2016, tilinpäätös ja toimintakertomus  

Sidonnaisuusrekisteri

Sidonnaisuuksista ilmoittaminen Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Ilmoitukset julkaistaan yleisessä tietoverkossa. Säännöstä on sovellettu 1.6.2017 alkaen. Ilmoitusvelvollisia luottamushenkilöitä Halsualla ovat kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet, valtuuston puheenjohtajisto, lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat. Lisäksi ilmoitusvelvollisuus koskee maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamia tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä …