Hallinto

Kunnanvirasto

Kauppisentie 5, 69510 Halsua

puhelin 040 680 2211
kiinteistöjen päivystyspuhelin 040 680 2228

sähköposti: halsua.kunta(at)halsua.fi, rakennusmestari Jari Kauppinen tekninen(at)halsua.fi, muut etunimi.sukunimi(at)halsua.fi

Kunnanjohtaja Vt. rakennustarkastaja ja rakennusmestari
Jari Penttilä Jari Kauppinen
puh. 040 680 2202 puh. 040 680 2221
Taloussihteeri Ympäristösihteeri
Marko Malvisto Mirva Vilppola
puh. 040 680 2210 puh. 040 190 8652
Kirjanpitäjä Toimistosihteeri/tietosuojavastaava
Vesa Ruuska rakennus- ja ympäristö/tekninen toimisto
puh. 040 680 2207 Eija Aksela
Palkkasihteeri puh. 040 680 2225
Kirsti Sillanpää Nuorisosihteeri / 4H
puh. 040 680 2209 Timo Marjusaari
Toimistosihteeri puh. 040 718 3688
Sini Pannula Päivähoidonjohtaja
puh. 040 680 2208 Irma Lindfors
Maaseutuasiamies puh. 040 680 2216
Jussi Karhulahti 040 680 2215

Tuulivoimahankkeet

Honkakankaan ja Kanniston tuulivoimapuistot 11.11.2021 Kunnanvaltuusto hyväksyi Honkakankaan ja Kanniston tuulivoimapuistojen yleiskaavat– Honkakankaan yleiskaava– Kanniston yleiskaava– Honkakankaan ja Kanniston yleiskaavaselostus– Honkakankaan OAS– Kanniston OAS– Valokuvasovitteet ja näkemäanalyysi– Arkeologiset inventoinnit– Luontoselvitys– Melu- ja varjostusmallinnukset– Natura-arviointi– Vastineet luonnosvaiheen lausuntoihin ja mielipiteisiin– Yhteysviranomaisen YVAS-lausunnon huomioon ottaminen kaavaehdotusvaiheessa– Vastine ehdotusvaiheen lausuntoihin ja muistutuksiin– Vastine uuden ehdotusvaiheen lausuntoihin ja muistutuksiin– …

Hallintosääntö

Hallintosääntö 2021

Kunnanvaltuusto- ja hallitus

Kunnanvaltuusto 1.8.2021-31.5.2025 Pollari Jarmo, pj Kujala Antti, I vpj Koskela Tiina, II vpj Hotakainen Petri Kangas Janne Karhulahti Jussi Karhulahti Miia Kauppinen Pertti Koskela Taina Kukkola Mira Mastokangas Jyrki Meriläinen Marko Pärkkä Timo Tuominiemi Jukka Ylikoski Aino-Maija Kunnanhallitus 2021 – 2023 (varajäsenet) Timo Pärkkä, pj (Eljas Liedes) Mira Kukkola, I vpj (Miia Karhulahti) Taina Koskela, …

Lautakunnat

Rakennus- ja ympäristölautakunta 8/2021 – 2025 (ja varajäsenet) Jarmo Sillanpää, pj  (Pasi Patana) Erja Kukkola, vpj  (Ritva A. Hotakainen) Raija Isosaari (Helena Kanala) Eljas Liedes (Kari Torppa) Jyrki Mastokangas  (Teemu Marjusaari) Nina Meriläinen  (Milla Korhonen) Mika Tuominiemi  (Aleksi Tuominiemi) Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 8/2021 – 2025 (ja varajäsenet) Jussi Karhulahti, pj  (Timo Marjusaari) Mari Saukko, vpj …

Kuulutukset

Julkiset kuulutukset  Kuulutus ja kuulutettavat asiakirjat julkaistaan ensisijaisesti kunnan verkkosivuilla.  Yleissäännös julkisista kuulutuksista on hallintolaissa. Jos muun lain mukaan asiakirja on annettava tiedoksi julkisella kuulutuksella, tiedoksianto toimitetaan julkaisemalla kuulutus ja kuulutettava asiakirja kunnan verkkosivuilla. Tarpeen vaatiessa kuulutus julkaistaan myös asian vaikutusalueen sanomalehdessä tai muulla viranomaisen päättämällä tavalla. Halsualla kuulutuksia voidaan julkaista kuntatiedotteessa. Jos kuulutusta ei …

Talous

Talousarvio 2021, toiminta- ja taloussuunnitelma 2022-2023 Tasekirja 2020, tilinpäätös ja toimintakertomus Talousarvio 2020, toiminta- ja taloussuunnitelma 2021-2022 Tasekirja 2019, tilinpäätös ja toimintakertomus  

Sidonnaisuusrekisteri

Sidonnaisuuksista ilmoittaminen Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Ilmoitukset julkaistaan yleisessä tietoverkossa. Säännöstä on sovellettu 1.6.2017 alkaen. Ilmoitusvelvollisia luottamushenkilöitä Halsualla ovat kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet, valtuuston puheenjohtajisto, lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat. Lisäksi ilmoitusvelvollisuus koskee maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamia tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä …