Hallinto

Kunnanvirasto

Kauppisentie 5, 69510 Halsua

puhelin 040 680 2211
kiinteistöjen päivystyspuhelin 040 680 2228

sähköposti: halsua.kunta(at)halsua.fi,  etunimi.sukunimi(at)halsua.fi

Kunnanjohtaja Vt. rakennustarkastaja 
Jari Penttilä Antti Tuominiemi
puh. 040 680 2202 puh. 040 680 2220
Talousjohtaja Ympäristösihteeri
Marko Malvisto Pia-Lena Närhi
puh. 040 680 2210 puh. 040 739 3977
Kirjanpitäjä Toimistosihteeri/tietosuojavastaava
Vesa Ruuska rakennus- ja ympäristö/tekninen toimisto
puh. 040 680 2207 Eija Aksela
Palkkasihteeri puh. 040 680 2225
Kirsti Sillanpää Nuorisosihteeri / 4H
puh. 040 680 2209 Timo Marjusaari
Toimistosihteeri/asuntoasiat puh. 040 718 3688
Sini Pannula Päivähoidonjohtaja
puh. 040 680 2208 Irma Lindfors
Maaseutuasiamies puh. 040 680 2216
Jussi Karhulahti 040 680 2215  

Kokoontumistilojen vuokrat

Tuulivoimahankkeet

Honkakankaan ja Kanniston tuulivoimapuistot 11.11.2021 Kunnanvaltuusto hyväksyi Honkakankaan ja Kanniston tuulivoimapuistojen yleiskaavat– Honkakankaan yleiskaava– Kanniston yleiskaava– Honkakankaan ja Kanniston yleiskaavaselostus– Honkakankaan OAS– Kanniston OAS– Valokuvasovitteet ja näkemäanalyysi– Arkeologiset inventoinnit– Luontoselvitys– Melu- ja varjostusmallinnukset– Natura-arviointi– Vastineet luonnosvaiheen lausuntoihin ja mielipiteisiin– Yhteysviranomaisen YVAS-lausunnon huomioon ottaminen kaavaehdotusvaiheessa– Vastine ehdotusvaiheen lausuntoihin ja muistutuksiin– Vastine uuden ehdotusvaiheen lausuntoihin ja muistutuksiin– …

Hallintosääntö

Hallintosääntö 2021

Kunnanvaltuusto- ja hallitus

Kunnanvaltuusto 1.8.2021-31.5.2025 Pollari Jarmo, pj Kujala Antti, I vpj Karhulahti Miia, II vpj 21.6.23 alkaen Hotakainen Petri Kangas Janne Karhulahti Jussi Kauppinen Pertti Koskela Taina Koskela Tiina Kukkola Mira Mastokangas Jyrki Meriläinen Marko Pärkkä Timo Tuominiemi Jukka Ylikoski Aino-Maija Kunnanhallitus 21.6.2023 – 2025 (varajäsenet) Timo Pärkkä, pj (Eljas Liedes) Mira Kukkola, I vpj (Jenni Kentala) …

Lautakunnat

Rakennus- ja ympäristölautakunta 8/2021 – 2025 (ja varajäsenet) Jarmo Sillanpää, pj  (Pasi Patana) Erja Kukkola, vpj  (Ritva A. Hotakainen) Raija Isosaari (Helena Kanala) Eljas Liedes (Kari Torppa) Jyrki Mastokangas  (Teemu Marjusaari) Nina Meriläinen  (Milla Korhonen) Mika Tuominiemi  (Aleksi Tuominiemi) Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 8/2021 – 2025 (ja varajäsenet) Jussi Karhulahti, pj  (Timo Marjusaari) Mari Saukko, vpj …

Kuulutukset

Julkiset kuulutukset Kuulutukset ovat pdf-muodossa aikajärjestyksessä. Paperiaineistoon voi tutustua Halsuan kunnanvirastossa sen aukioloaikoina. Julkaisupvm / Otsikko 25.9.2023 YVA-kuulutus, Vääräjoen tuuli- ja aurinkovoimahanke, sähkönsiirron 400 kilovoltin voimajohto, Sievi 22.9.2023 Kunnanvaltuuston asialista 28.9.2023 15.9.2023 Kunnanhallituksen asialista 20.9.2023 13.9.2023 Rakennustarkastajan päätökset § 24-25 12.9.2023 Ilmoitus kuulutuksesta, Perhon Tuuli Oy, Honkahuhdan tuuli- ja aurinkovoimahanke, Perho –YVA-kuulutus, Honkahuhdan tuuli- ja …

Talous

Talousarvio 2023Tilinpäätös 2022Tilinpäätös 2021  

Sidonnaisuusrekisteri

Sidonnaisuuksista ilmoittaminen Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Ilmoitukset julkaistaan yleisessä tietoverkossa. Säännöstä on sovellettu 1.6.2017 alkaen. Ilmoitusvelvollisia luottamushenkilöitä Halsualla ovat kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet, valtuuston puheenjohtajisto, lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat. Lisäksi ilmoitusvelvollisuus koskee maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamia tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä …