Aurausurakoiden kilpailutus on päättynyt

Teiden ja pihojen 2. auraustarjouspyyntö Kirkonkylän ja Ylikylän alueilta sekä kaavateiden liukkauden torjunta

Pyydetään uudelleen tarjouksia teiden ja Halsuan kunnan ja kunnan omistamien konserniyhtiöiden kiinteistöjen pihojen talviaurauksesta sekä kaavateiden liukkaudentorjunnasta aurauskaudelle 2022-2024.

Tarjoukset pyydetään tekemään:
Kiinteistöjen pihojen ja teiden auraus €/aurauskerta/alue, alv 0 %. Alueen sisällä olevat pihat ilmoitetaan erikseen omalla yksikköhinnalla, mutta alueet tarjotaan mielellään kokonaisuutena. Myös osatarjoukset voidaan ottaa huomioon (esim. alueen tiet, tai vain tuleva kausi 2022-2023) painotuksen ollessa kuitenkin kokonaistarjouksissa.

Liukkauden torjunta ja polanteen poisto jaettujen alueiden sisällä €/h, alv 0 %.

Hiekoitusmurske 8 mm €/m3, alv 0 %.

Aluekohtaiset aurattavien teiden ja kiinteistöjen tarjouslomakkeet voi pyytää teknisestä toimistosta Eija Aksela 040-680 2225 tai Antti Tuominiemi 040-680 2220 ja ne ovat tulostettavissa myös alta.

Aurausalue 1, Ydinkeskusta, Järvitie ja kaavateitä Kirkkotieltä Niittytielle (teitä n. 2,5 km, pihoja 12 kpl ja Rinki-keräyspisteen alue)
Aurausalue 3, Honkaniementieltä Kurkisuolle (teitä n. 22,7 km, pihoja 2 kpl ja ekopiste)
Aurausalue 5, Alitien alueelta Isonnevantielle (teitä n. 3,1 km, pihoja 2 ja ekopiste)

Urakoitsijoiden valintaperusteena käytetään edullisinta hintaa/alue edellyttäen, että tarjoaja on soveltuva (yhteiskunnalliset velvoitteet on hoidettu, kokemus, kalusto, toiminnan vastuuvakuutus ym.).

Tarjoukset on toimitettava 11.10.2022 klo 15 mennessä joko paperisena tekniseen toimistoon tai sähköpostitse osoitteeseen tekninen@halsua.fi.

Kuoreen tai sähköpostin otsikkoriville merkintä: ”Auraustarjous”
Pidätetään oikeus hyväksyä tai hylätä tarjoukset, joko osittain tai kokonaan.

Lisätietoja tekninen johtaja Antti Tuominiemi puh. 040-680 2220.